Kategoria B

Szkolenie w zakresie kat. B obejmuje 30 godzin lekcyjnych teorii (dobrowolne) i 30 godzin zegarowych praktyki. Kurs można rozpocząć najwcześniej 3 miesiące przed ukończeniem 18 roku życia. Przed zapisaniem się na kurs należy uzyskać w Starostwie numer PKK (Profil Kandydata na Kierowcę) szczegóły znajdziesz tutaj.

Jeśli nie chcesz lub nie możesz, to nie musisz chodzić na wykłady. Możesz uczyć się sam w dowolny sposób i w pierwszej kolejności zdać egzamin teoretyczny państwowy w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego, a następnie rozpocząć część praktyczną szkolenia w naszym Ośrodku wraz z zajęciami z pierwszej pomocy. Wybór należy do Ciebie!

Po zakończeniu szkolenia zdajesz egzamin wewnętrzny teoretyczny (jeśli nie zdałeś wcześniej państwowego) i praktyczny w naszym Ośrodku, otrzymujesz zaświadczenie o ukończeniu kursu, a następnie możesz zapisać się na egzamin państwowy w dowolnym WORD osobiście lub przez internet. Zdajesz egzamin z wynikiem pozytywnym i stajesz się szczęśliwym posiadaczem prawa jazdy :)

Jeżeli jesteś niepełnoletni należy przed rozpoczęciem szkolenia dostarczyć do Ośrodka pisemne oświadczenie o wyrażeniu zgody na rozpoczęcie szkolenia podpisane przez rodziców bądź opiekunów prawnych (druk można uzyskać w Ośrodku lub pobrać tutaj)

Posiadając prawo jazdy kategorii B możesz kierować:

 • pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu i motocykla,
 • zespołem pojazdów złożonym z pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t oraz przyczepy lekkiej,
 • zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t oraz z przyczepy innej niż lekka, o ile łączna dopuszczalna masa całkowita zespołu tych pojazdów nie przekracza 4 250 kg,
 • pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM.
 • ciągnikiem rolniczym
 • posiadając prawo jazdy kat. B co najmniej 3 lata możesz również jeździć motocyklem o pojemności skokowej silnika nieprzekraczającej 125 cm3

 

Ceny kursów kat. B (możliwość płatności ratalnych)

poniższe ceny obowiązują od 01.05.2019
szkolenie podstawowe 1650 zł

30 godzin dobrowolnych wykładów (w tym obowiązkowe zajęcia z pierwszej pomocy) + 30 godzin praktyki + materiały do nauki gratis

szkolenie uzupełniające

60 zł / godzina jazdy

dla kursantów, którzy realizowali u nas szkolenie podstawowe

55 zł / godzinę

     
     

 

KAT. B1

Uprawnia do kierowania:

 • czterokołowcem, czyli pojazdem samochodowym przeznaczonym do przewozu osób lub ładunków, z wyłączeniem samochodu osobowego, ciężarowego i motocykla, którego masa własna nie przekracza:
  • w przypadku przewozu rzeczy 550 kg,
  • w przypadku przewozu osób 400 kg.
 • pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM.

O prawo jazdy kategorii B1 mogą starać się osoby, które ukończyły 16 lat.

OSK Kowalik nie prowadzi aktualnie kursów w zakresie kat. B1.

Script logo
Kierowcy Zawodowi
Google Analytics