Kategoria A

KAT. A

Uprawnia do poruszania się wszystkimi rodzajami motocykli. Aby uzyskać tę kategorię uprawnień musisz mieć:

  • ukończone 20 lat i dodatkowo co najmniej od 2 lat posiadać prawo jazdy kategorii A2 albo
  • ukończone 24 lata - jeżeli nie posiadasz prawa jazdy w kategorii A2 lub masz je krócej niż 2 lata.

KAT. A1

Uprawnia do poruszania się:

  • pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM,
  • motocyklem o pojemności skokowej silnika nieprzekraczającej 125 cm3, mocy nieprzekraczającej 11 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,1 kW/kg,
  • motocyklem trójkołowym o mocy nieprzekraczającej 15 kW.

Minimalny wiek wymagany, aby uzyskać uprawnienia dla tej kategorii to 16 lat. Konieczna jest pisemna zgoda rodziców.

KAT. A2

Uprawnia do poruszania się:

  • pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM,
  • motocyklem o mocy nieprzekraczającej 35 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,2 kW/kg,
  • motocyklem trójkołowym o mocy nieprzekraczającej 15 kW.

Minimalny wiek wymagany, aby uzyskać uprawnienia dla tej kategorii to 18 lat.

Kurs prawa jazdy kategorii A, A1 i A2 to 30 godzin zajęć teoretycznych i 20 godzin zajęć praktycznych tzw. "jazd" po placu manewrowym i na ulicach.

KAT. AM

Uprawnia do poruszania się:

  • czterokołowcem lekkim (pojazd, którego masa własna nie przekracza 350 kg i konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 45 km/h),
  • motorowerem (pojazd dwu- lub trójkołowy zaopatrzony w silnik spalinowy o pojemności skokowej nieprzekraczającej 50 cm3 lub w silnik elektryczny o mocy nie większej niż 4 kW, którego konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 45 km/h).

Minimalny wiek wymagany, aby uzyskać uprawnienia dla tej kategorii to 14 lat. Konieczna jest pisemna zgoda rodziców. Kurs prawa jazdy kategorii AM to 10 godzin zajęć teoretycznych i 10 godzin zajęć praktycznych.

Na wyżej wymienione kursy możesz zapisać się na 3 miesiące przed osiągnięciem wymaganego przepisami wieku.

W bieżącym sezonie OSK Kowalik nie organizuje kursów w zakresie kat. A, A1, A2, AM.

 

Script logo
Kierowcy Zawodowi
Google Analytics