Kategoria C

Egzamin w zakresie kat. C  można zdawać na naszych pojazdach - to mniejszy stres i większa szansa na zaliczenie egzaminu za pierwszym razem!

 

Szkolenie można rozpocząć 3 miesiące przed ukończeniem 21 lat. Przed zapisaniem się na kurs należy uzyskać numer PKK (szczegóły tutaj) Jeśli chcesz ubiegać  się również o prawo jazdy w zakresie kat. C+E powiedz o tym lekarzowi podczas badania i w Starostwie przed wydaniem PKK.

Zajęcia teoretyczne obejmują 20 godzin lekcyjnych, a zajęcia praktyczne 30 godzin zegarowych. Po zakończonym szkoleniu kandydat na kierowcę przystępuje do egzaminu wewnętrznego. Po jego zdaniu otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu i może umówić się na egzamin państwowy.

Wykłady nie są obowiązkowe, można zrealizować naukę we własnym zakresie - przez internet. W takiej sytuacji przed rozpoczęciem części praktycznej należy przystąpić do egzaminu państwowego teoretycznego.

Prawo jazdy kategorii C uprawnia do kierowania:

  • pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu,
  • zespołem pojazdów złożonym z pojazdu samochodowego o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t oraz z przyczepy lekkiej,
  • pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM.

 Cena za kurs 2450 zł (możliwość płatności ratalnych)

   dodatkowa godzina jazdy (uzupełniająca) 100 zł

 

 

 

 

Script logo
Kierowcy Zawodowi
Google Analytics